Langvarig atropinisering hos barn med nærsynthet og astigmatisme

Fordelen med langvarig bruk av atropinsulfat, som oftere kalles atropin (et stoff som slapper av øyemuskulaturen og undertrykker tonen), er fremdeles gjenstand for vitenskapelige og metodologiske diskusjoner og uenigheter..

Atropin, som opprinnelig hører til gruppen av alkaloidgifter fra planteopprinnelse, ble mye brukt i små doser av sovjetisk oftalmologi for både diagnostiske og terapeutiske formål. Spesielt har mange studier bekreftet effektiviteten i å hemme utviklingen av nærsynthet (nærsynthet) i barndommen. Siden atropin faktisk lammer den ciliære muskelen, som er ansvarlig for å ta imot linsen og fokusere synet på nære objekter (dvs. lesing og skriving blir umulig), innpasser skolebarn det vanligvis i ferieavtaler. I tillegg øker tilstanden til konstant mydriasis, eller utvidet elev, signifikant lysfølsomheten i øyet, dvs. lys belysning kan være smertefull.

Samtidig anses hovedeffekten av atropinisering å være den gradvise "trening" av vaskulærstrukturen i det ciliære muskelsystemet, øke dens elastisitet og eliminere spasmer.

Metoden krever den mest nøye diagnostikk, observasjon og kontroll, ellers viser resultatene seg å være uforutsigbare, null eller til og med negative. Så med uberettiget langvarig bruk, kan atropin overdreven svekke tonen i ciliærmusklen selv i perioden når det kommer til en normal, ikke-medikamentell tilstand, forverre ernæringen til en utilstrekkelig brukt linse, etc..

For tiden er det et aktivt søk etter terapeutiske ordninger, teknikker og medikamenter som er alternativ til atropinsulfat. De mest lovende i denne forbindelse er Irifrin eller Midriacil, innpodet om natten, samt spesielle komplekser med øvelser for øynene og forskjellige maskinvaretreningsmetoder for korreksjon, hvis høye effektivitet og sikkerhet er påvist pålitelig..

Hvorfor er "Atropine" foreskrevet for nærsynthet??

Myopi påvirker synskvaliteten negativt, men hvis brytningsfeilen ikke skrider frem, er optisk korreksjon tilstrekkelig. Hvis synets klarhet forverres fra år til år, tar leger alle tiltak for å stoppe utviklingen av patologien. For dette formålet kan "Atropine" foreskrives. Hva gir han?

I løpet av de siste tiårene har nærsynthet blitt en av hovedårsakene til synshemming i verden. Statistikk fra forskjellige land viser at mer enn halvparten av de voksne på planeten har nærsynthet, og innen 2050 vil antallet myopiske mennesker på planeten nærme seg fem milliarder.

Myopi er farlig fordi den kan utvikle seg, og høye grader av sykdommen øker risikoen for netthinneavløsning, dystrofiske forandringer i makulaen, tidlig glaukom, grå stær og andre alvorlige øyelidelser som fører til blindhet.

Hovedmålet med terapien er å stabilisere patologien, det vil si at øyelege må velge et slikt behandlingsopplegg for å stoppe synstap, om mulig.

For flere år siden presenterte forskere fra Singapore det vitenskapelige samfunnet resultatene av en studie, ifølge hvilke øyedråper med "Atropine" kan bremse utviklingen av nærsynthet..
Forskere gjennomførte studien sin i fem år, og fire hundre barn i alderen 6-12 år deltok i den..

Hva er "Atropine"?

"Atropine" er en plantealkaloid. Øyedråper basert på det har lenge vært mye brukt i oftalmologi for diagnostikk. "Atropine" hjelper med å utvide eleven til å utforske fundus, slapper av øyemuskulaturen, noe som er viktig i behandlingen av øyeskader og noen oftalmiske patologier.
En rekke studier har vist at atropinbasert oftalmisk løsning kan være effektiv, inkludert i progressiv nærsynthet. Legemidlet er i stand til å blokkere innkvartering, og reduserer dermed den negative effekten av belastning i øynene på utviklingen av nærsynthet. Atropin kan også redusere veksten av øyeeplet, noe som er en av grunnene til utviklingen av nærsynthet..

Deltakerne i eksperimentet, som ble utført av forskere fra Singapore, ble innpodet i øynene med dråper med forskjellige konsentrasjoner av atropin i to år. Etter det var det en pause på ett år, der forskere ganske enkelt observerte synsstyrken til deltakerne. De barna som i pausen hadde en synssvikt på 0,5 eller flere dioptre, gjennomgikk igjen et to-årig behandlingsforløp med Atropin i en konsentrasjon på 0,01%. Resultatene fra studien viste at lavdose "Atropin" -dråper saktet utviklingen av nærsynthet med nesten 50%, mens de beste resultatene var hos de barna som ble behandlet med lavdose "Atropine".

Disse øyedråpene kan faktisk hjelpe til med å behandle nærsynthet. Til dags dato antas det at den største effekten oppnås ved langvarig bruk av dråper med en lav konsentrasjon av stoffet. Imidlertid utføres forskning på dette området, og muligens om noen år vil forskere foreslå en ny ordning for bruk av dette stoffet..

"Atropin" for nærsynthet: hvor effektiv er den?

Du kan leve med nærsynthet, forutsatt at det ikke skrider frem. Hvis synet forverres fra år til år, er det en risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner i form av netthinneavløsning, makuladegenerasjon, opp til blindhet. Noen ganger foreskrives atropin for å stabilisere synet med progressiv nærsynthet. Hvordan virker det?

Øyeleger gir alarm og kaller nærsynthet nesten den viktigste årsaken til synstap på planeten. I følge medisinske prognoser vil antallet personer med nærsynthet innen tre tiår nå fem milliarder. Denne brytningsfeilen opplever både voksne og barn i førskole- og skolealder. Et stort antall skolebarn ved slutten av klasse 11 bruker briller eller kontaktlinser med "minus" dioptre.

Blant årsakene til nærsynthet er ukontrollert bruk av dingser, og stort visuelt stress og arvelighet. Uansett årsak, nærsynthet krever korreksjon. Hvis tradisjonelle optiske virkemidler (briller, linser) ikke hjelper og synet fortsetter å avta, bør behandlingen utføres for å stabilisere nærsynthet. Hvis dette ikke gjøres, kan progresjonen av nærsynthet føre til glaukom, grå stær, makuladegenerasjon og, som et resultat, blindhet..

For å stabilisere synet hos en myopisk person, brukes ofte oftalmiske dråper med lavdose "Atropine"..

Hvilken effekt har Atropine??

Planten alkaloid atropin har vært brukt i oftalmologi i lang tid. Dråper basert på den brukes til å utvide eleven for å studere fundus, samt for å slappe av øyemuskulaturen etter kirurgisk behandling, traumatiske skader, inflammatoriske sykdommer.

Ved hjelp av "Atropine" har vi flere ganger prøvd å behandle nærsynthet, blant annet, mens det var vanskeligheter med valg av dosering av stoffet. Relativt nylig fullførte Singaporeanske forskere et fem-års eksperiment, som viste at langtidsbehandling med lav dose (0,01%) "Atropine" viste seg å være mest effektiv for progressiv nærsynthet..

Studien involverte 400 myopiske barn fra seks til tolv år gamle. Ved studiestart hadde alle fremskredet nærsynthet, det vil si at synet deres falt kontinuerlig. Deltakerne i eksperimentet ble behandlet i to år på rad med øyedråper som inneholdt varierende konsentrasjoner av planten alkaloid. To år senere tok de seg et års pause, hvor de fortsatte å overvåke synstilstanden hos barn. Barn hvis synsstyrke falt med 0,5 dioptre eller mer etter en pause, gjennomgikk et annet to-årig behandlingsforløp med lav dosering atropin (0,01%), hvoretter resultatene ble evaluert. Det viste seg at hos barn som ble behandlet med lavdosert "Atropin", reduserte utviklingen av nærsynthet med halvparten.

I dag bruker mange øyeleger lavdose "Atropin" i behandlingen av nærsynthet. Som regel er det foreskrevet for et langt kurs, forutsatt at synstapet går fremover. Det må forstås at slik behandling bare bør foreskrives av en lege, fordi stoffet i noen tilfeller kan skade.

Moderne metoder for behandling av nærsynthet

I 2000 led 22,9% av verdens befolkning av nærsynthet og 2,7% av høy nærsynthet, men innen 2050 vil disse tallene øke til henholdsvis 49,7% og 9,8% (Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al.

Utbredelsen av nærsynthet hos kaukasiske barn er 2-5%, hos asiater 20-30% og når 84% ved skolens slutt (Wu PC, Huang HM, Yu HJ, et al. Epidemiologi av nærsynthet).

Komplikasjoner forbundet med nærsynthet

Er nærsynthet så forferdelig? Ved første øyekast er dette bare en brytningsfeil som kan rettes opp med negative linser. Faktisk er høy nærsynthet assosiert med risikoen for komplikasjoner som:

 • tidlig grå stær;
 • glaukom;
 • retinal disinsertion;
 • choroidal neovaskularisering;
 • makuladegenerasjon.

Disse risikoene øker mange ganger i forhold til økningen i grad av nærsynthet. For eksempel er hyppigheten av netthinneavløsning ved moderat nærsynthet opp til 0,07%, og ved høy nærsynthet - 3,2% (Arevalo JF, Ramirez E, Suarez E, et al. Rhegmatogenous retinal løsrivelse etter laserassistert in situ keratomileusis ( LASIK) for korreksjon av nærsynthet).

Oppsummert ovenstående blir det klart at nærsynthet er et globalt problem med betydelige økonomiske og sosiale kostnader..

For å forstå hvilke spaker av påvirkning på nærsynthet vi har, må vi ha en ide om mekanismene for utvikling av nærsynthet.

Historie om studiet av nærsynthet

Den første omtale av nærsynthet finnes hos Aristoteles, som la merke til karakteristiske bevegelser hos de som ikke kunne se objekter i det fjerne. Han foreslo begrepet nærsynthet - et konsept dannet av to greske ord "skvis" og "blikk". Men han kunne ikke forklare årsaken til denne synsnedsettelsen..

Leonardo da Vinci var den første som foreslo bølgeteorien om lys og metoder for synskorreksjon.Lys har en bølgekarakter, det vil si at den oppfører seg som en elektromagnetisk bølge, hvis lengde avhenger av fargen på lyset vi ser..

I 1604. Kepler beskrev de optiske prinsippene bak utviklingen av nærsynthet - dannelsen av et bilde foran netthinnen, men mente feilaktig at klarheten i bildet på netthinnen er assosiert med bevegelsen av linsen frem og tilbake..

Arlt fant ut at nærsynthet er basert på forlengelse av øyet, og sammenlignet størrelsen på hornhinnenrefleksen og størrelsen på de enukleterte (fjerne) øynene. Han antydet at årsaken til forlengelse av øyet er sammentrekningen av ciliærmusklen under innkvartering (overnatting er evnen til å se tydelig på forskjellige avstander).

Helmholtz beskrev endringen i linsetykkelse under innkvartering.

Dobrovolsky og Erisman antydet at stresset med innkvartering fører til en økning i intraokulært trykk og strekk i øyets membraner..

Jackson mente at øyet ble klemt av ytre muskler, noe som fører til en økning i intraokulært trykk og strekk i øyet.

I 1965 foreslo Avetisov den for tiden godtatte trekomponentteorien. Denne teorien reflekterer påvirkningen av en genetisk disposisjon, en svekkelse av innkvartering og en reduksjon i elastisiteten til sclera. Ved svekket innkvartering, blir intensivt arbeid på nær avstand en "uutholdelig belastning" for øyet, så øyet må tilpasse det optiske systemet til å arbeide nær uten spenning i boligen ved å forlenge øyeeplet.

Teorien om perifert netthinnefokus som hovedfaktor i reguleringen av øyevekst diskuteres for tiden. Perifert defokus betyr å svekke eller øke refraksjonen av strålene i overgangen fra de sentrale delene av netthinnen til periferien. Å fokusere bildet på netthinnen utløser en kjede med biokjemiske reaksjoner. Samtidig endres frigjøringshastigheten for nevromodulatorer, som regulerer metabolismen i øyets membraner, mens strukturen av den sklerale membranen endres og den fremre bakre aksen av øyet vokser.

Behandlingsmetoder for nærsynthet

Behandlingen bør rettes mot å inneholde progresjon av nærsynthet. Rask progresjon - 1 diopter økning i refraksjon per år. Basert på føderale kliniske retningslinjer fra 2017, har øyeleger følgende verktøy i sitt arsenal.

Konservativ behandling

Brillekorreksjon

Poeng tildeles basert på graden av nærsynthet, tilstanden til overnatting, konvergens og kikkertvisjon.

Poeng kan være:

 • monofokal - ha samme styrke over hele overflaten av linsen;
 • bifokale briller - kombiner to linser: en - for avstand, den andre - for nær;
 • progressiv - kombiner evnen til å se på hvilken som helst avstand: den øvre delen av linsen er ansvarlig for avstandsvisjon, den midterste delen - for mellomstore avstander, den nedre delen - for å jobbe på nær avstand;
 • perifokal - på grunn av den spesielle strukturen i linsen, gir de jevn lysbelastning på alle områder av netthinnen.

På dette tidspunktet er det ingen overbevisende bevis på den positive effekten av ufullstendig synskorreksjon og den sovjetiske myten om at briller ødelegger synet og trenger å bruke "svake" er blitt ødelagt.

Kontakt korreksjon

Kontaktkorreksjon tar også hensyn til hovedparametrene for øynens tilstand og muligheten for å bruke linser på individuell basis.

MCL-linser kan være mono-, bi-, multifokale.

Ortokeratologilinser ("nattlinser") er stive kontaktlinser som brukes om natten. De endrer krumningen av hornhinnen ved å komprimere visse områder av hornhinnen, på grunn av hvilken synsstyrken i løpet av dagen økes betydelig, og det er ikke nødvendig å bruke briller eller MCL. Denne effekten er reversibel - hvis linsene ikke brukes regelmessig, vil hornhinnen komme tilbake til sin vanlige form.

Denne typen korreksjon er lovende i behandlingen av nærsynthetsprogresjon hos barn: nyere studier viser 40% reduksjon i nærsynthetsprogresjon (Charm J, Cho P. Høy myopi-delvis reduksjon ortho-k: en 2-årig randomisert studie; Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Ortokeratologi for å kontrollere progresjon av nærsynthet: en metaanalyse; * Santodomingo-Rubido J, Villa-Collar C, Gilmartin B, et al. Langtidseffektivitet av slitasje av kontaktlinser ved kontaktlinser for å kontrollere progresjonen av myopi fra barn).

Operativ behandling

Skleroplastikk er en operasjon der den bakre polen i øyet styrkes med spesielle plater eller klaffer, noe som bidrar til å stabilisere nærsynthet. Dette forbedrer ikke synet. Utlandet gjelder ikke for tiden.

Laserrefraktiv kirurgi: PRK, LASIK - disse kosmetiske operasjonene som lar deg oppnå høy synsskarphet, eliminere behovet for å bruke briller eller linser.

Hvorfor er laseroperasjoner bare kosmetisk? Fordi laseren påvirker hornhinnen, endres brytningsevnen, og øyets lengde i den anteroposterior retning forblir den samme. Risikoen for å utvikle komplikasjoner av nærsynthet forblir på samme nivå som før operasjonen. Laserkirurgi utføres ikke på barn, fordi øyeeplet vokser.

Farmakologisk behandling

Øyedråper: irifrin, emoxipin, cyclomed, tropicamid.

Vitaminer og kosttilskudd: barns luteinkompleks, vitrum vision forte, blåbær forte, etc..

Intramuskulære injeksjoner: retinalamin, actovegin.

Nikotinsyre, picamilon kan også brukes.

Vi vil ikke gi en detaljert beskrivelse av behandlingsregimene med de listede legemidlene, siden deres effekt på stabiliseringen av nærsynthet har ikke blitt studert ordentlig.

Referansen for legemiddelevaluering i evidensbasert medisin er en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie. I en slik studie får noen av pasientene det virkelige medikamentet, og noen av placebo, blir inndelingen i grupper utført tilfeldig, mens verken legen eller pasienten vet hvem som får "dummy".

Funksjonell behandling

Hjemmetrening: gymnastikk for øynene, "merke på glasset", spesielle treningsbriller.

Maskinvarebehandling: visotronisk, kaskade, oksier, sild.

Fysioterapibehandling: magnetoterapi, magnetoforese, elektroforese, elektro-, akupunktur, massasje av livmorhalssonen.

Denne delen vil også bli dekket bare i en avhandling på grunn av mangelen på overbevisende data om fordelene ved slike terapeutiske manipulasjoner..

Farmakologisk og funksjonell behandling som har blitt brukt i flere tiår, med fremveksten av nye data om mekanismer for utvikling av nærsynthet og å utføre forskning i samsvar med moderne standarder, viste seg å være ineffektiv.

Visuelt regime og fysisk aktivitet

En ekstra time i uken utendørs har vist seg å redusere sannsynligheten for nærsynthet med 2%. (Jones-Jordan LA, Sinnott LT, Cotter SA, et al. Tid utendørs, visuell aktivitet, og nærsynthetsprogresjon i ungdomsmypes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012)

2-3 timer om dagen utendørs, i tillegg til skoletid, kan nøytralisere effekten av lang arbeidstid på nær avstand.

Å holde seg utendørs skal bruke hud- og øyebeskyttelse mot ultrafiolett stråling.

Ved å redusere varigheten på nært hold kan du forsinke utbruddet av nærsynthet: sannsynligheten for nærsynthet øker med 2% for hver 1 diopter / time arbeid på nært hold per uke. (Huang HM, Chang DS, Wu PC. Forbindelsen mellom aktiviteter i nærheten og nærsynthet hos barn: en systematisk gjennomgang og metaanalyse 2015)

Det er ironisk at ekstra turer og redusert arbeid på nært hold bidrar til å redusere risikoen for nærsynthet, men ikke har noen betydelig effekt på progresjonen av prosessen..

Etter å ha analysert resultatene fra nyere studier, blir det klart at et etablert "regime med arbeid og hvile" hjelper oss med å forhindre utvikling av nærsynthet, og i tilfelle dens progresjon, har ortokatologisk behandling stor suksess..

atropin

Avslutningsvis vil jeg snakke om et medikament kalt "Atropine" som ikke er beskrevet i delen av farmakologiske preparater. Dette er et kjent medikament, som ble brukt tidligere til diagnostisk elevutvidelse, og får enestående popularitet i utlandet som det mest effektive middelet i behandlingen av progressiv nærsynthet..

Langvarig terapeutisk atropinisering (PPA) er en moderne metode for å behandle progressiv nærsynthet som bruker lave konsentrasjoner av atropin (i form av øyedråper om natten) i flere år.

En stor studie ATOM 1 (Atropine for behandling av myopi fra barn), som involverte 400 barn i skolealder med nærsynthet, viste at etter 2 år var den gjennomsnittlige progresjonen av nærsynthet 77% lavere i gruppen av barn som fikk atropin enn i kontrollgruppen..

I ATOM 2-studien ble det funnet ut hvor effektive lavere konsentrasjoner av stoffet er. Dette gjorde det mulig å redusere bivirkninger og samtidig opprettholde effektiviteten..

Basert på randomiserte kontrollerte studier, blir bruk av lave konsentrasjoner av atropin introdusert i behandlingen av nærsynthet i noen land.

I Russland er produksjonen av øyeformen av atropin for øyeblikket suspendert.

Øyedråper Atropine

Atropin er en sterk naturlig alkaloid. I overskytende doser forårsaker det hallusinasjoner, øker aktiviteten til bevegelser. Ikke desto mindre er det i oftalmologi en uunnværlig komponent i behandlingen av øyepatologier..

I mikrodoser brukes Atropine av øyeleger til å behandle forskjellige øyesykdommer. En viktig egenskap ved Atropine øyedråper er muligheten til å utvide elevene, når iris sirkulære muskler ikke reagerer på sterkt lys, forblir avslappet.

Dette gjør at øyelege kan se den indre øyetilstanden når de radiale musklene som er ansvarlige for å utvide eleven i mørket, åpner den og holder den i denne tilstanden. På slutten av mikrodosen går musklene til elevene tilbake til normal tilstand, og fungerer som de skal av natur..

Sammensetning av atropin

Atropine øyedråper produseres av de russiske foreningene Ergopharm og Khimfarm. Apotek distribuerer medisin strengt i henhold til resept fra øyelege. Den farmakologiske koden til Atropine er ATX S01F A01, den tilhører gruppen av mydriatiske og sykloplegiske medikamenter.

Atropin i form av øyedråper produseres i sterile oppløsninger:

 • dose 5 mg / ml, dette er 0,5% p-;
 • dosering 10 mg / ml, dette er 1% løsning.

Løsninger helles i plastflasker, med dropper, legges i pappesker, bruksanvisningen må være inkludert.

Innhold av sterile øyedråper løsning:

 • aktiv ingrediens, atropinsulfat - 1 mg;
 • hjelpekomponenter.

Følgende brukes som hjelpeingredienser:

 • saltsyre - 0,1 M;
 • natriummetabisulfitt - E 223;
 • natriumklorid;
 • renset vann 0,1% - opptil 1 ml.

I tillegg til øyedråper for øyeleger, frigjøres atropin i tabletter, med en dose på 0,5 mg; i injeksjonsløsning 0,1%; øyesalver; øyefilmer.

Beskrivelse

Atropin er en organisk syreesterforbindelse. Tidligere ble stoffet produsert på basis av naturlige planter, et ekstrakt fra nattskjermfamilien - belladonna, dope, henbane, mandrake. Disse plantene tilhører gruppen giftig, naturlig atropin i dem er den sterkeste alkaloid.

Nye teknologier har gjort det mulig å syntetisere stoffet, men det er noe annerledes enn planteanalogen. Atropin for bruk i oftalmologi produseres i form av øyedråper, en steril løsning av atropinsulfat med tilsetning av hjelpekomponenter. Det er en klar eller svakt farget luktfri væske.

farmakologisk effekt

Hovedhandlingen til Atropine er blokade og svekkelse av tilførselen av nerveimpulser, hemming av funksjonene til M-reseptorer. Atropin reduserer følsomheten til nerveender, og blokkerer derved passering av nerveimpulser.

Under påvirkning av Atropine:

 • spyttens sekretoriske aktivitet, svette kjertler reduseres;
 • tonen i glatte muskler på de indre organene avtar;
 • nedsatt tarmmotilitet;
 • tåreproduksjonen avtar.

Fraværet av innflytelse på syntesen av galle ble bukspyttkjertelens funksjon bemerket. I gjennomsnittlige terapeutiske doser påvirker Atropine noe i sentralnervesystemet, en langvarig beroligende effekt noteres. Atropin reduserer spenningen i vagusnerven, den øker hjerterytmen, endrer blodtrykket litt. Overskridelse av doseringen til et giftig nivå fører til uro, hallusinasjoner, koma.

Lokal anvendelse i oftalmologi utvider eleven maksimalt i 30-40 minutter, deretter kommer øyemuskulaturen tilbake til normal tilstand. Den langsiktige effekten av Atropine på øyemuskulaturen, som forsvinner i løpet av 7-10 dager, merkes sjelden. I dette tilfellet er ikke bruk av ekstra medisiner nødvendig..

Indikasjoner for bruk

Atropin brukes alltid med forsiktighet, siden dens evne til å slappe av ringformede muskler fører til langsom tømming av magen, påvirker spiserøret og reduserer tarmens bevegelighet.

Situasjoner der bruk av Atropine er nødvendig:

1. For å undersøke øyets fundus, for å se retinaens tilstand, dens deler - makulaen, vaskulært mønster, synsnerven.

2. Øyeleger utvider elevene til å slå av innkvarteringsmekanismen, og i løpet av denne tiden for å måle brytningen av øynene. Dette brukes:

 • i behandling av skader på hornhinnen, linsen;
 • i behandlingen av gjennomtrengende mekanisk skade på øyenstrukturen;
 • i behandling av keratitt, iridocyclitis;
 • i behandlingen av emboli;
 • i å studere årsakene til netthinnearterie spasmer.

Ved bruk av Atropine observeres det intraokulære trykkstøt, og det er derfor ikke anbefalt å kjøre bil, selv med briller med tonede briller, etter en undersøkelse av en øyelege i 2 timer..

Kontraindikasjoner for bruk

En tydelig kontraindikasjon er bruk av Atropine hos gravide og ammende kvinner. Virkelige studier i denne retningen er ikke blitt utført, men det er sporadisk bevis på at stoffet krysser morkaken til fosteret, kommer inn i spedbarnet med morsmelk. Hvis det ifølge indikasjonene til en gravid kvinne er nødvendig å påføre Atropine, må det huskes at fosteret vil oppleve takykardi i noen tid.

 • Patologi i nyresystemet. Nyrene er ansvarlige for utskillelsen av stoffet, derfor anses enhver overtredelse av deres funksjoner av leger som en risiko for å begrense bruken av Atropine. Hvis de med alvorlig nyreskade ikke takler eliminering av stoffet, akkumuleres det i dem, kommer inn i blodomløpet og gir uforutsette komplikasjoner.
 • Mangel på leverfunksjon. Leverens adsorberende systemer er ansvarlige for stoffets metabolisme, men hvis stoffet ikke klarer å bryte, oppstår atropinforgiftning av organet.
 • Begrensning av bruk i pediatrisk praksis. Atropins evne til å redusere utskillelsen av bronkiene, deres sekresjon tykner, som danner plugger i luftveiene. En slik effekt av Atropine på svekkede barn, barneskolebarn, barn med historie med kronisk lungepatologi er spesielt betydelig..
 • Atropin brukes ikke til personer med Downs sykdom, med cerebral parese, etter hjerneskader i barndommen.
 • Aldersbegrensninger.
 • Individuell intoleranse mot hovedaktiv ingrediens.
 • Diagnostisert glaukom.
 • Spontan syneki av vevet i øyeeplet.
 • Barn opp til 3 år.

Bruken av atropin er begrenset eller helt utelukket for patologier i hjertet, blodkarene, slik at alkaloidet ikke provoserer en skarp takykardi. Bruk om nødvendig stoffet til en person med nedsatt peristaltikk, fordøyelse, med akutte former for prostatitt, leger studerer historien nøye, foreskriver en konsultasjon med spesialiserte spesialister..

Instruksjoner for bruk av Atropine

De viktigste egenskapene til Atropine er uttalt utvidelse av eleven, tørking i munnen, takykardi. Den beskrevne handlingen skyldes blokkering av m- og n-kolinerge reseptorer.

Indisert for bruk i diagnose av øyne gjennom utvidede elever, i et kompleks av terapeutiske tiltak mot øyebetennelse i forskjellige etiologier. Instruksjonen indikerer noen funksjoner som bør tas i betraktning når du bruker dette legemidlet..

Det er nødvendig å innpode atropin under det nedre øyelokket på øyelokket, og trykk litt nedover tårene slik at stoffet ikke kommer inn i dem. Ved fortsatt bruk trenger dråpene inn i nasopharynx, og svelger deretter med spytt. Derfor foreskriver leger nøye Atropine til menn med patologier i prostatakjertelen, mennesker med diafragmatisk brokk i spiserøret, eldre pasienter.

Etter bruk av stoffet kan det oppstå rødhet og hevelse i øyelokkene, med fotofobi. Slimhinner i munnen kan tørke ut, smakssansen er nedsatt, arytmi, søvnforstyrrelser vises.

Påføring og dosering av stoffet

Avhengig av sykdomsforløpet foreskrives, ifølge indikasjoner, atropin for subkutan, intramuskulær, intravenøs administrasjon ved 0,25-1 mg, ikke mer enn 2 ganger i løpet av dagen. For voksne pasienter, for å øke hjerterytmen, lindre dvelende bradykardi, administreres 0,5-1 mg av legemidlet intravenøst, 5 minutter senere, etter en leges undersøkelse, gjentas den samme dosen. For barn beregnes dosen av barnets kroppsvekt - 0,01 mg av legemidlet per 1 kg kroppsvekt.

Atropin brukes i et premedikasjonskompleks. For dette blir en intramuskulær injeksjon foretatt en time før hovedbedøvelsen i doser:

 • voksne - 0,4-0,6 mg;
 • barn - 0,01 mg midler per 1 kg vekt.

I form av øyedråper brukes Atropine i oftalmologi. Brukte 1% dråper fabrikkemballasje i sterile hetteglass. 1-2 dråper løsning blir innpodet i øyet, med en pause på 5-6 timer, ikke mer enn 3 ganger i løpet av dagen.

Analoger av stoffet Atropine

I en situasjon hvor det er en allergi mot Atropine, eller det er begrensninger i bruken av det, velger legen analoger av stoffet som har den viktigste farmakologiske virkningen som ligner på effekten av Atropine - for å skape medisinsk mydriasis, overnatting lammelse.

Analoger av Atropine fra forskjellige produsenter:

 • Tropicamide, løsning 1%, Romania. Den aktive ingrediensen er Tropicamidum. Undertrykkende effekt på m-kolinerge reseptorer, utvider pupiller, fjerner spasm av innkvartering.
 • Midriacil 0,5% synker, Belgia. Den aktive ingrediensen er Tropicamidum. Kolinomimetisk aktivitetsmedisin.
 • Cyclomed, løsning 1%, India. Den aktive ingrediensen er Cyclopentolate. Stoffet - m-antikolinergisk.
 • Irifrin, øyedråper 2,5%, India. Den aktive ingrediensen er Phenylephrine. Stoffet er en adrenerg agonist.
 • Mezaton, øyedråper 2,5%, Russland. Den aktive ingrediensen er Phenylephrine. Ligner på Irifrin.
 • Midrimax, i dråper 0,8% + 5%, India. Den aktive ingrediensen er Tropicamidum + Phenylephrine. Kombinert aksjonsmedisin.

Et stort utvalg av analoger med forskjellige aktive stoffer gjør det mulig for øyeleger å løse alle sine problemer i forhold til hver pasient, ved å velge et individuelt egnet medikament for ham.

Pris for Atropine

Kostnaden for stoffet varierer avhengig av produsent og prispolitikk for apotekkjedene. Gjennomsnittsprisen, etablert av Russian Pharmacological Association, for 1% Atropine øyedråper er 50 rubler per pakke.

anmeldelser

Irina N., 45 år gammel, Kursk

Ved profylaktisk undersøkelse måtte jeg se på fundusen til oculisten. Men jeg er allergisk mot Atropine, dette er lagt merke til på kortet siden barndommen. Derfor foreslo legen å kjøpe en analog. Jeg kjøpte russiske øyedråper Mezaton for 380 rubler. Undersøkelsen gikk bra, synet kom seg raskt.

Ivan K., 58 år gammel, Voronezh

Jeg ble invitert til en poliklinikk for å gjennomgå en dispensærundersøkelse. For to år siden gjennomgikk jeg øyekirurgi på det regionale sykehuset, og glaukommen min ble fjernet. Derfor begravde øyelegen ikke noe i øynene mine, han bare tok et datamaskinbilde og skrev sin konklusjon. Jeg advarte om at jeg i fremtiden nekter å innpode Atropine.

Tatiana Sh., 24, Kislovodsk

Jeg fikk lisens for å kjøre bil, gjennomgikk en full medisinsk undersøkelse. Inkludert øyelege så på fundus. Hun advarte om at hun først vil dryppe Atropine. Jeg kjente ikke en slik medisin før, det var første gang jeg møtte den. Men legen forklarte meg i detalj hvordan jeg ville ha det. Undersøkelsen var vellykket, jeg tålte medisinen godt, synet kom raskt igjen.

Atropin, mot nærsynthet hos barn. Øyeleger er?

Atropin utvider elevene, synet forbedres virkelig litt (hvis minus), men etter avsluttet kurs går det tilbake til sin plass.

Imidlertid er det bivirkninger: munntørrhet, økt følsomhet for lys - jeg hadde slikt.

Dette er ikke en kur, men tull. Det samme som å bruke briller.

Blir du ikke flau over bivirkningen av sterkt utvidede elever, som gjør det veldig vanskelig å se på ting i sterkt lys eller for eksempel på gaten om vinteren, når alt er hvitt? Det er umulig å åpne øynene, den er så blind, og eleven smalner ikke for å redusere lysstrømmen i øyet.

Hvor har du lest om denne effekten, vennligst gi en lenke? Det er interessant å lese om virkningsmekanismen til atropin for å bremse utviklingen av nærsynthet. Hvis det i det hele tatt er et medisinsk bekreftet faktum, kan det bare være en and..

Hvordan behandles vi for nærsynthet?

Hvordan blåbær og gulrøtter ble en del av britisk propaganda under andre verdenskrig, er det mulig å forhindre eller bremse nærsynthet med turgåing, øye rotasjon eller yoga, og hvilke medisiner og under hvilke forhold vil hjelpe myopiske, les i avsnittet "Hvordan de behandler oss".

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) for 2014 lider 285 millioner mennesker over hele verden av nedsatt syn. I 43% av tilfellene er årsaken til synsproblemer ukorrigerte brytningsfeil, det vil si feil fokusering av bildet oppnådd av øyet. Disse anomaliene inkluderer nærsynthet, hyperopi og astigmatisme..

WHO gjør oppmerksom på at synsforstyrrelser ikke bare påvirker helse, men også sosiale liv, som mange andre områder. Personer med slike diagnoser har tre ganger større sannsynlighet for å lide av angstlidelser og depresjon og komme i bilulykker. I tillegg er det dobbelt så sannsynlig at de faller mens de går. Barn med dårlig syn har læringsproblemer, og voksne har tre ganger større sannsynlighet for å være arbeidsledige enn friske barn.

Det er ikke overraskende at WHO og medisin rundt om i verden stadig kjemper mot konsekvensene av nærsynthet. På den annen side vil det alltid være vellykkere som vil fortelle deg at dyre briller eller linser er en sammensvergelse av snikende optometrister som ikke vil tape stort overskudd. De som er spesielt avanserte vil overbevise om at briller, tvert imot, "setter seg" enda mer. Men det du virkelig trenger å redde deg selv fra nærsynthet, er å gjøre yoga, øyegymnastikk og spise mer gulrøtter. Noen vil gi deg dråper, hvoretter synsproblemene hans forsvant som en hånd. Andre vil anbefale å kjøpe et blåbær-kosttilskudd. Men hvem av dem vil ha rett?

Nærsynthet: begynnelsen

For å forstå hvordan du behandler en sykdom, må du vite hva som forårsaker den. Med nærsynthet er ikke alt så enkelt: hvis det kliniske bildet er mer eller mindre tydelig, er det fortsatt nødvendig å forholde seg til hele ensemblet av faktorer som danner det..

Lys kommer inn i øyet gjennom et hull i iris - eleven. Det virker ikke som et hull for oss, fordi det er beskyttet av et gjennomsiktig lag med vev, hornhinnen. Mediet inne i øyeeplet er også ganske gjennomsiktig; den er fylt med et gelatinøst stoff, en glasslegeme. For at spesielle følsomme celler (kjent for alle kjegler og stenger) kan oppfatte en lysstråle, må den nå den siden som er motsatt av eleven - netthinnen. Linsen, en liten linse som sitter mellom eleven og den glassrike humoren, hjelper lyset med å gjøre denne reisen. Linsen er festet av leddbånd til muskler som kan endre sin krumning og derved fokusere lys på netthinnen.

Ifølge en detaljert gjennomgang av vitenskapelige artikler om dette emnet fra tidsskriftet Clinical and Experimental Optometry, er fortsatt ikke årsakene til nærsynthet eller nærsynthet forstått. Studier med pårørende og tvillinger antyder at det er en arvelig disposisjon for nærsynthet, men miljøfaktorer spiller også en viktig rolle. Veksthormon, somatotropin, kan være kjernen i sykdommen, noe som får øyeeplet til å fortsette å vokse når det burde ha stoppet. På grunn av dette endres formen, og bildet fokuseres av linsen ikke på netthinnen, men i rommet før det. Imidlertid er veksthormon assosiert med veksten av kroppen som en helhet, og myopiske mennesker skiller seg ikke i denne parameteren fra alle andre..

Deformasjon av øyeeplet med nærsynthet

National Eye Institute / Wikimedia Commons

En anmeldelse fra 2010 publisert i Frontiers in Bioscience snakker allerede om dusinvis av gener som samhandler med nærsynthet. Men publisert bare tre år senere, legger en artikkel i Nature Genetics til 16 flere "tiltalte" gener til denne listen, hvorav 8 er vanlige for europeere og asiater..

Det er en hypotese om at nærsynthet er forårsaket av å jobbe med små gjenstander, spesielt de rett foran øynene. Selv om det er en kobling mellom slikt arbeid og nærsynthet, er det ikke helt klart om slikt arbeid kan betraktes som årsaken til nærsynthet, avslutter en anmeldelse av Singaporeanske forskere i tidsskriftet Ophthalmic & Physiologic Optics. En annen hypotese (kalt "visuell stimulushypotese") er at dagens barn ikke bruker nok tid utendørs og ikke trener evnen til å se på avstand, slik at øyeeplene vokser feil, forlenger seg, og lyset fra linsen ikke fokuserer på netthinnen.

Kraften i lys og trening

Den visuelle stimulushypotesen har inspirert mange studier med motstridende resultater for øyeleger. En gjennomgang fra 2016 forsøkte å oppsummere resultatene fra 263 vitenskapelige artikler ved å ekskludere tvilsomme og utsatte skjevheter og dyreforsøk. Noen av papirene som ble analysert av anmelderne, indikerte at fysisk aktivitet reduserer sannsynligheten for å utvikle nærsynthet. På den annen side tolket noen forfattere lignende resultater på en annen måte. Etter deres mening var det viktigste ikke tiden som ble brukt på trening, men tiden som ble brukt på gaten. Da viste det seg at risikoen for nærsynthet er redusert på grunn av dagslys, og ikke på grunn av sport. Noen av studiene (det var de minste av alle) fant ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet hos mennesker og utviklingen av nærsynthet..

Effekt av atropin på synet

Medikamentbruk forårsaker uopprettelig helseskader og er en livsfare!

Atropin er et alkaloid som er avledet fra nattskjermplanter som har psykotropiske egenskaper. Disse inkluderer dope, henbane og belladonna. I oftalmologi brukes øyedråper som inneholder dette stoffet. Effekter på synet manifesteres også ved rekreasjonsbruk av stoffet.

Oftalmiske effekter av atropin

Atropine er et bredspektret farmasøytisk. Det brukes oftest i form av en injeksjonsvæske, injeksjonsvæske i en blodåre eller en muskel. Øyedråper er også vanlige, hvor betydningen er den lokale effekten av et stoff på øyets strukturer..

Atropin stimulerer respirasjonssenteret, i store doser forårsaker det hallusinasjoner, inkludert visuell (lys, skremmende), angst og kramper. Karl Linné, som kalte belladonnaen Atropa Belladonnae, visste at kvinnene i Italia og Spania, etter de gamle romerne, brukte planten sap for å utvide eleven og gi en mystisk glans for øynene og til ansiktet en spesiell appell. Imidlertid er det umulig å oppnå skjønnhet uten å ofre. Stakkars kvinner snublet ofte, og skuespillerinner med utvidede elever falt ofte av scenen. Dette var en konsekvens av en annen effekt av m-antikolinergika på øyet - akkumulasjonslammelse. Fakta er at under påvirkning av disse medikamentene blir linsen flat, og bare fjerne objekter forblir godt skillebare. Kanskje skyldes arrogansen fra de tidligere skjønnhetene at de rett og slett ikke så menneskene i nærheten og ikke svarte på deres hilsener..

Virkningsmekanismen

Stoffet er klassifisert som et antikolinergt middel eller et parasympatolytikum. Målet for atropin er m-kolinerge reseptorer, som er ansvarlige for følgende prosesser i kroppen:

 • deltakelse i overføring av parasympatiske impulser, for eksempel sammentrekning av glatte muskler
 • regulering av søvn, oppmerksomhet, læring og hukommelse
 • kontroll av motorisk aktivitet og kroppstemperatur
 • styrke effekten av dopamin - en hyppig årsak til ikke-medisinsk bruk av atropin i kombinasjon med narkotiske stoffer

Den verste konsekvensen er irreversibel mental forverring

Det er nødvendig å gjenkjenne avhengigheten så tidlig som mulig og begynne å behandle den.

Blokkeringen av muskarine reseptorer fører til en svekkelse av påvirkningen av parasympatiske effekter. Bruken av et alkaloid i høye doser ledsages av eksitasjon av sentralnervesystemet (CNS). På grunn av sine hallusinogene egenskaper, ble atropin, oppnådd fra belladonna (eller henbane), tidligere brukt til religiøse ritualer, tilberedning av "kjærlighetsdrikk", kosmetikk, samt for å styrke den berusende effekten av øl.

Effekter på syn og andre symptomer

Dråper med antikolinergika brukes til å behandle øyesykdommer og diagnostisere dem. Synet etter atropin påført lokalt svekkes av følgende effekter:

 • mydriasis - en skarp dilatasjon av elevene
 • økt intraokulært trykk
 • lammelse av overnatting eller "falsk nærsynthet", manifestert ved midlertidige symptomer på nærsynthet
 • avslapping av øyemuskulaturen
 • bivirkninger: hodepine, svie i øyelokkene, økt følsomhet for lys, ukontrollert lacrimation

Dermed reduseres synsskarpheten midlertidig etter inndypning av stoffet i bindehinnen. Mindre enn 50% av løsningen går inn i den systemiske sirkulasjonen, men når den brukes riktig, har det ingen effekt på andre vev.

Øyefunksjon blir vanligvis gjenopprettet i løpet av 2-7 dager..

Ikke-medisinsk bruk

I forhold til medisinmangel tyr rusavhengige farmasøytiske stoffer, men rent misbruk av atropinholdige medikamenter forekommer praktisk talt ikke. Innføringen av store doser av stoffet, betydelig overstiger de terapeutiske, fører til utbruddet av psykose med følgende symptomer:

 • lidelser i kroppens persepsjon
 • hallusinasjoner
 • sprø ideer
 • fussiness
 • økt fysisk aktivitet
 • dum oppførsel
 • svingninger i kroppstemperatur
 • rødhet i ansiktet
 • cardiopalmus
 • svimmelhet
 • tørr i munnen
 • tendens til å naken og rope ut uforståelige setninger
 • ubegrunnet frykt
 • angst
 • aggresjon mot andre
 • en subjektiv følelse av fellesskap med Gud eller profetisk opplysning
 • undertrykkelse av instinktet for selvbevaring
 • forsvinningen av irisens reaksjon på lys
 • uttalt dilatasjon av elevene (mydriasis)
 • spasme med overnatting
 • lysskyhet
 • tåreflod
 • tåkesyn
 • brennende konjunktiva
 • rødhet og hevelse i øyelokkets hud

Kronisk rus påvirker funksjonen til alle vev. Pasienter lider av nedsatt lever- og hjertesvikt. Det kognitive underskuddet øker gradvis på grunn av organisk skade på sentralnervesystemet. Ved injeksjon av en kolinerg blokkering øker sannsynligheten for å utvikle tromboflebitis (betennelse i venene), HIV-infeksjon og viral hepatitt B / C, så vel som septiske komplikasjoner..

Etter "turen" går synet tilbake til det normale om noen dager. Langvarig misbruk bremser imidlertid utvinningsprosessen til et punkt å stoppe den..

Ring, så får du tid til å redde din kjære!

Hver dag kan være den siste!

 • Rundt klokka
 • anonymt
 • Er gratis

Rusavhengige, i tillegg til dødelige komplikasjoner, løsriv i ansiktet netthinne og fullstendig blindhet.

Til tross for det høye medikamentpotensialet, brukes atropin noen ganger i behandlingen av abiat (heroin) abstinens. Men teknikken ble ikke mye brukt på grunn av det store antall bivirkninger. De rusavhengige ble injisert i koma på bakgrunn av høye doser m-antikolinerg antagonist. Behandling av abstinenssymptomer var ekstremt vanskelig for pasienter på grunn av dyp asteni, delirium, dysfunksjon i kjertlene og det kardiovaskulære systemet, samt nedsatt syn.

konklusjoner

Atropin brukes innen forskjellige medisinområder for diagnostisering og behandling av sykdommer, inkludert øyelege. Terapeutiske doser av stoffet forårsaker en midlertidig reduksjon i synsskarphet. Bivirkninger fra øynene forsvinner på mindre enn en uke, men i løpet av denne perioden må du være mer forsiktig for å unngå utilsiktet skade.

I høye doser oppnår det farmasøytiske produktet hallusinerende egenskaper, og det er derfor det er en variant av fritidsbruk. Regelmessig bruk av antikolinerge stoffer til narkotiske formål fører gradvis til irreversibel forverring av synet, i alvorlige tilfeller - til fullstendig blindhet. Den viktigste dødsårsaken på grunn av rus er hjertearytmier.

Liste over referanser:

Medikamentbruk forårsaker uopprettelig helseskader og er en livsfare!

Behandling av nærsynthet

Hallo. Fortell meg om behandlingen av høy nærsynthet med bruk av atropin i små doser. Øyelegen ga råd til sønnen (23 år) om dette behandlingsalternativet. Den samme legen sa at verken ortokeratologiske linser, eller liten skleroplastikk eller scleroplastikk på poliklinisk basis vil hjelpe sønnen sin nå er synet minus 7 i det ene øyet, minus 7,25 i det andre. Det virket veldig rart at legen ikke skrev resept på kjøp av medisinen, men i prinsippet fortalte han hvordan han skulle finne medisinen og hvordan han fortynner den hjemme. Han rådet til å bli observert en gang i året. Og drypp fortynnet atropin hver dag i 2 år på rad. Redd for de forsinkede konsekvensene. Hvor sikker er denne metoden for å behandle nærsynthet??

Kroniske sykdommer: Min sønn har allergier

På AskDoctor-tjenesten er en online konsultasjon med en øyelege tilgjengelig om ethvert problem som angår deg. Medisinske eksperter tilbyr konsultasjoner døgnet rundt og gratis. Still spørsmålet ditt og få svar umiddelbart!

Hallo Irina, ja, skleroplastikk er ikke et alternativ for deg, siden det gjøres opp til 14-15 år gammel med progressiv nærsynthet og endringer i fundus. Etter 20 år utvikler nærsynthet praktisk talt ikke, men spasmen til overnatting og spenningen i boligen har ikke blitt avlyst på grunn av datamaskiner og telefoner. Atropin vil ikke kurere nærsynthet, som en kollega sa, fordi dette er øyets anatomi. Det er også nødvendig å se på tykkelsen på hornhinnen, og det er fortsatt mulig å bruke nattlinser, nå og med en høy grad av korreksjon, eller laseroperasjon pågår for å fjerne briller helt.
På bekostning av atropin er det en slik teknikk for å lindre spasmer, og hos barn brukes den for å redusere progresjonen av nærsynthet, for deg tror jeg det ikke vil være aktuelt, selv med leting etter en oppskrift, ta den (eller kanskje ikke)
Om behandlingen som utføres 2 ganger i året: Midrimax om natten i 1 måned (men du har sannsynligvis allerede visst om det), den trenger ikke resept, og det har en dobbel effekt på "avslapning" av musklene til overnatting.
Du kan legge til fysio: en magnet med en taufon for eksempel (eventuelle vitamindråper passer her) 10 ganger
Visotronic er mulig. Du ser, ja, at alt dette er som støtte for staten og handlinger for å eliminere spasmer og spenninger (som kan gi en falsk økning i nærsynthet)
Jeg anbefaler alltid dosert fysisk aktivitet og vitaminer (kosttilskudd) fordi øynene ikke er skilt fra kroppen og blodet strømmer, det må spres slik at alt du spiser finner sin plass og anvendelse.
Helse til deg.

Gå mer: hva du skal gjøre med nærsynthet

Øyeleger Lyudmila Panyushkina og Vadim Bondar utarbeidet sammen med Profilaktika.Media en liten instruksjon om forebygging og behandling av nærsynthet. Det er nyttig for voksne og deres barn..

Hvor ofte trenger et barn å se en øyelege?

Øyesykdommer ved fødselen er svært sjeldne. En øyelege hos et sunt barn kan ikke være hovedlegen, den viktigste er en barnelege.

Den første undersøkelsen finner sted ved en måned. Ved fødselen har barn veldig lite syn, men i en alder av fire blir det 100%. Etter hvert blir den omliggende verden tydelig projisert på netthinnen, som på fotografisk film. Informasjon fra øyet går til hjernebarken, og synet forbedres. Øyelegen trenger bare å sørge for at alt har dannet seg bra slik at øyet senere kan utvikle seg..

Neste inspeksjon er et år. Under denne undersøkelsen bør barnet bli innpodet med dråper for å studere brytningskraften i øyet - refraksjon. I denne alderen ser legen etter avvik i øyens optikk: hyperopi, nærsynthet (nærsynthet) eller astigmatisme. Hvis de er det, får barnet forskrevet briller og ytterligere observasjon anbefales. Du kan høre fra leger i resepsjonen til et ett år gammelt barn setningen "du har en liten margin på hyperopi." Dette øker risikoen for å utvikle nærsynthet..

Når barnet allerede kan snakke - mellom tre og fem år - kontrolleres synsskarpheten.

Neste inspeksjon gjøres best foran skolen, og deretter når klager dukker opp.

Og hva er nærsynthet generelt?

I vitenskapelige termer er dette en anomali av brytning av øyet, der hovedfokuset for det optiske systemet i øyet er mellom netthinnen og linsen..

En nærsynt person ser objekter i det fjerne utydelig og uskarpe, men beholder godt syn på nært hold. Oftest vises nærsynthet i barndommen og øker når barnet vokser. Kan arves fra pårørende.

Hvordan endre livsstil for barnet ditt for å redusere risikoen for nærsynthet?

Den viktigste forebyggingen er å la barnet gå mer på gaten. Jo mer et barn går i dagslys, jo mindre sannsynlig er det for å utvikle nærsynthet..

Forskere pleide å tenke at nærsynthet hos barn utvikler seg på grunn av øyestamme på nært hold. Men under forskningen viste det seg at hvis du fjerner belastningen i nærheten, fortsetter nærsynthet fortsatt å vokse.

Når et barn lærer mye, går han litt på dagtid, og anstrenger ikke øynene. Foreldre må flytte fokuset fra skader på nettbrett, smarttelefoner, bøker og TV-er til behovet for lange turer.

Et annet faktum som bekrefter denne hypotesen er at nærsynthet vokser raskere i løpet av korte vinterdager..

Når man skal behandle nærsynthet?

Det er ingen klare kriterier her. I de fleste deler av verden håndterer leger ikke progressiv nærsynthet hos barn. Den stopper ved noen tall og vokser ikke lenger. Det må huskes at den gjennomsnittlige nærsyntheten på planeten er -3 enheter. Selv for slike verdier er behandling, oftest, ikke nødvendig..

Liten nærsynthet i barndommen er ikke en katastrofe. Men hvis et barn har en høy risikofaktor i familien - foreldre har -9, og brødre eller søstre har -7, må du tenke på hvordan det kan reduseres.

Hvordan behandle nærsynthet?

Påviste måter å redusere veksten av nærsynthet: små doser atropin (0,01%) - øyedråper, nattlinser og vandring i dagslys, som allerede er nevnt ovenfor. Alt dette, unntatt dagslys, er foreskrevet av legen..

Problemet med atropin i Russland er å kjøpe det. Den er veldig billig, men den selges med en spesiell oppskrift, som gjør det vanskelig.

For å bruke nattlinser, må du finne en høyt kvalifisert spesialist som kan velge dem riktig og kontrollere prosessen. Det vil være nødvendig å gå litt oftere med barnet til øyelege og oppfylle alle hygieniske forhold.

Disse metodene fungerer absolutt, men ikke alle trenger å tildele dem. For eksempel, hvis atropin kan føre til nærsynthet -2, og ikke -3, så er det store spørsmålet om det er verdt å dryppe hele barndommen av hensyn til disse tallene.

Hva som ikke hjelper?

Hvis legen din har foreskrevet Cyclomed og Irifrin, vær våken. Den første har en veldig lav effektivitet. Og den andre utvider bare eleven og er rett og slett ubrukelig. Disse dråpene brukes bare av leger fra SNG for å stabilisere nærsynthet..

Øyegymnastikk, perforerte briller og akupunktur mangler også noen vitenskapelige bevis. Alle studier som eksisterer om disse emnene har ikke en streng vitenskapelig tilnærming og publiseres ofte i russiske "søppel" vitenskapelige tidsskrifter. Dette betyr at de praktisk talt ikke er sjekket, ikke fagfellevurdert og ikke autoritative..

Er vitaminer og kosttilskudd nyttige??

Nei, de hjelper ikke. Langsynthet, nærsynthet og strabismus, de vanligste øyeproblemene, har ingenting med vitaminer å gjøre. Det gir ingen mening å bruke multivitaminer eller kosttilskudd.

Imidlertid er det synsproblemer med en total mangel på vitamin A i maten. Men for å savne det, må du prøve veldig hardt. For eksempel å bruke veldig strenge dietter til babyen eller mate ham ett produkt. Dette skjer nesten aldri i det vanlige livet..

Er det mulig å umiddelbart foreskrive briller for første gang diagnostisert nærsynthet?

Hvis barnet har nedsatt syn, må han foreskrive briller med full korreksjon. Med nærsynthet på 1, ser han 1 meter, med - 2 med 0,5 meter. Hvorfor du trenger å se dårlig, hvis det er en mulighet til å forbedre det?

Foreldre er redde for at et barn på 10 år bruker briller med en diopter på -1, så ved 18 år vil han allerede ha -3. Dette er imidlertid ikke relatert til briller. Myopi øker også hos de menneskene som ikke bruker briller..

Frykten for briller gjør behandlingsmetoder uvanlige for verdens oftalmologi som er populære i Russland: maskinvarebehandling, fysioterapi og til og med konservativ - injeksjoner.

Alle enheter som brukes til å behandle nærsynthet er av russisk eller ukrainsk opprinnelse. De er ikke produsert eller brukt andre steder i verden fordi deres kliniske effektivitet er tvilsom..

Det ser ut til at det bare er ett problem - å kurere nærsynthet, noe som betyr at det må være ett apparat. Men klinikker bruker forskjellige enheter og behandlinger.

Antioksidanter spiller en viktig rolle i menneskekroppen, men fungerer ikke når de introduseres utenfra. Antioksidantinjeksjoner under øyet fungerer ikke. Hvis du blir tilbudt dette, har du møtt svindlere.

Legen begrenser barnet i idrett - det stemmer?

Ja, det er slike anbefalinger for sportslig dispensarer. Ifølge dem kan leger forby barnet ditt å spille idrett med høy nærsynthet. Fakta er at i dette tilfellet er det en høy risiko for løsrivelse av netthinnen med et direkte øyeslag..

Det er bedre for slike barn å ikke delta i kontaktsport, der de kan slå på hodet eller ansiktet. Men det skal ikke være noen begrensninger på kroppsøving i skolen med høy nærsynthet.

Det Er Viktig Å Vite Om Glaukom